Naziv
4. saziv Hrvatskoga sabora (2.2.2000. - 22.12.2003.)

Anoniman (nije potvrđeno)
FSM ID
4
Naziv EN
4th term of the Croatian Parliament (2 February 2000 - 22 December 2003)
Aktualni saziv
Off
Redni broj saziva
4
Datum početka
Status saziva
Datum donošenja odluke o raspuštanju
Datum zaključenja
Poredak
4
Naziv u genitivu
4. saziva Hrvatskoga sabora (2.2.2000. - 22.12.2003.)