Naziv
5. saziv Hrvatskoga sabora (22.12.2003. - 11.1.2008.)

Anoniman (nije potvrđeno)
FSM ID
5
Naziv EN
5th term of the Croatian Parliament (22nd December 2003 - 11 January 2008)
Aktualni saziv
Off
Redni broj saziva
5
Datum početka
Status saziva
Datum donošenja odluke o raspuštanju
Datum zaključenja
Poredak
5
Naziv u genitivu
5. saziva Hrvatskoga sabora (22.12.2003. - 11.1.2008.)