Naziv
6. saziv Hrvatskoga sabora (11.1.2008. - 22.12.2011.)

Anoniman (nije potvrđeno)
FSM ID
6
Naziv EN
6th term of the Croatian Parliament (11 January 2008 - 22 December 2011)
Aktualni saziv
Off
Redni broj saziva
6
Datum početka
Status saziva
Datum donošenja odluke o raspuštanju
Datum zaključenja
Poredak
6
Naziv u genitivu
6. saziva Hrvatskoga sabora (11.1.2008. - 22.12.2011.)