Naziv
7. saziv Hrvatskoga sabora (22.12.2011. - 28.12.2015.)

Anoniman (nije potvrđeno)
FSM ID
7
Naziv EN
7th term of the Croatian Parliament (22 December 2011 - 28 December 2015)
Aktualni saziv
Off
Redni broj saziva
7
Datum početka
Status saziva
Datum donošenja odluke o raspuštanju
Datum zaključenja
Poredak
7
Naziv u genitivu
7. saziva Hrvatskoga sabora (22.12.2011. - 28.12.2015.)