5. saziv Hrvatskoga sabora (22.12.2003. - 11.1.2008.)

Odluka o izboru potpredsjednica i članova Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske (Odluka je donesena na 24. sjednici, 9. veljače 2007. 89 glasova "za", 3 "suzdržana").

Datum ulaska u proceduru:
Datum otvaranja rasprave:
Datum zaključenja rasprave:
Datum izglasavanja:
09.02.2007.

PRIJEDLOG ODLUKE O IZBORU POTPREDSJEDNICA I ČLANOVA DRŽAVNOG IZBORNOG POVJERENSTVA REPUBLIKE HRVATSKE 

I. 
            
Za potpredsjednice Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske b i r a j u  s e 
  
ZDRAVKA ČUFAR ŠARIĆ, dipl. pravnica iz Zagreba 
ALEKSANDRA JOZIĆ-ILEKOVIĆ, dipl. pravnica iz Zagreba 
              
II. 
  
Za  članove Državnog izbornog povjerenstva Republike  Hrvatske  b i r a j u    s e 
  
DAVOR ORLOVIĆ, dipl. pravnik iz Zagreba 
ZORISLAV HAM, dipl. pravnik iz Osijeka 
JOSIP VRESK, dipl. pravnik iz Ivanca 
VLATKA KOVAČEVIĆ, dipl. pravnica iz Čakovca 
  
III. 
  
Mandat potpredsjednica i članova Povjerenstva počinje danom stupanja na dužnost, a na dužnost stupaju danom polaganja prisege pred predsjednikom Hrvatskoga sabora. 
  
O b r a z l o ž e n j e 
                        
Zakonom o Državnom izbornom povjerenstvu Republike Hrvatske («Narodne novine», br. 44/06. – u daljnjem tekstu: Zakon) uređuje se osnivanje Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) kao stalno i neovisno državno tijelo koje djeluje u stalnom sastavu i čine ga predsjednik Povjerenstva, dva potpredsjednika i četiri člana Povjerenstva koji se biraju na mandat od osam godina na način i po postupku utvrđenom  ovim  Zakonom (članak 1., 2. i 3. Zakona).       
  
Sukladno članku 7. stavku 1. Zakona, potpredsjednike i članove Povjerenstva bira Hrvatski sabor većinom glasova svih zastupnika na mandat od osam godina na način da jednog potpredsjednika i dva člana bira na prijedlog većinske političke stranke, odnosno koalicije, a drugog potpredsjednika i druga dva člana na prijedlog oporbenih političkih stranaka ili koalicija sukladno stranačkom sastavu Hrvatskog sabora u trenutku izbora. 
  
Sukladno članku 8. Zakona, za potpredsjednika i člana Povjerenstva može biti izabran državljanin Republike Hrvatske, s prebivalištem na području Republike Hrvatske, koji ima opće biračko pravo, diplomirani je pravnik, ima 10 godina radnog iskustva u struci, poznaje politički i izborni sustav i nije član niti jedne političke stranke. 
  
Temeljem članka 9. i 28. stavka 2. Zakona Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove Hrvatskog sabora, dopisom klasa: 021-13/06-07/12, urbroj: 6521-18-06-01 od 17. svibnja 2006., zatražio je od klubova zastupnika u Hrvatskom saboru da u skladu s člankom 7. stavkom 1. Zakona, Odboru dostave usuglašeni prijedlog i to: parlamentarna većina u Hrvatskom saboru – za izbor jednog potpredsjednika i dva člana Povjerenstva, te oporbene političke stranke u Hrvatskom saboru – za izbor jednog potpredsjednika i druga dva člana Povjerenstva. 
  
Odboru za izbor, imenovanja i upravne poslove Hrvatskoga sabora klubovi zastupnika u Hrvatskom saboru dostavili su prijedloge i to: 
  
- Klub zastupnika HDZ, Klub zastupnika HSLS-a i Klub zastupnika nacionalnih manjina, predložili su za izbor potpredsjednice Državnog izbornog povjerenstava Zdravku Čufar Šarić, dipl. pravnicu iz Zagreba, a za članove Državnog izbornog povjerenstava Davora Orlovića, dipl. pravnika iz Zagreba i Zorislava Hama, dipl. pravnika iz Osijeka; 
  
- Klub zastupnika SDP-a, Klub zastupnika HSS-a, Klub zastupnika HNS-a, Klub zastupnika IDS-a i Klub zastupnika PGS-SBHS-MDS-a, predložili su za izbor potpredsjednice Državnog izbornog povjerenstava Aleksandru Jozić-Ileković, dipl. pravnicu iz Zagreba, a za članove Državnog izbornog povjerenstava Josipa Vreska, dipl. pravnika iz Ivanca i Vlatku Kovačević, dipl. pravnicu iz Čakovca; 
  
- Klub zastupnika HSP-a dopisom od 5. lipnja 2006., obzirom da se nije mogao usuglasiti s prijedlogom ostalih oporbenih stranaka, Odboru za izbor, imenovanja i upravne poslove Hrvatskoga sabora predložio je svog kandidata dr. sc. Borisa Kandarea, dipl. pravnika iz Rijeke, za člana Državnog izbornog povjerenstava Republike Hrvatske.                    
Sukladno članku 7. stavku 2., a u svezi članka 10. stavka 1. Zakona, mandat izabranih potpredsjednika i članova Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske počinje danom stupanja na dužnost, a na dužnost stupaju danom polaganja prisege pred predsjednikom Hrvatskoga sabora.     
                                
 Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove Hrvatskoga sabora je na 45. sjednici održanoj 12. srpnja 2006. raspravljao o navedenim prijedlozima te je u skladu s člankom 28. stavkom 2. Zakona, člankom 91. stavkom 1. podstavkom 3., člankom 118. stavkom 2. i člankom 244. Poslovnika Hrvatskoga sabora, jednoglasno utvrdio ovaj Prijedlog odluke s obrazloženjem, koji podnosi Hrvatskom saboru. 
  
KLASA: 021-13/06-07/12 
URBROJ: 6521-18-06-07 
Zagreb, 12. srpnja 2006.