5. saziv Hrvatskoga sabora (22.12.2003. - 11.1.2008.)

PRIJEDLOG ZAKONA O SIGURNOSTI U ŽELJEZNIČKOM PROMETU, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 602;

Rasprava je zaključena 13. prosinca 2006.
Predlagatelj je povukao prijedlog iz hitnog postupka.
Dana 15. prosinca 2006. donesen je zaključak da se prihvaća Prijedlog zakona.
Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona. (98 glasa "za", 2 "protiv", 1 "suzdržan").

Vezane informacije: