5. saziv Hrvatskoga sabora (22.12.2003. - 11.1.2008.)

PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU MEMORANDUMA O RAZUMIJEVANJU IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I EUROPSKE ZAJEDNICE O SUDJELOVANJU REPUBLIKE HRVATSKE U PROGRAMU KOJI SE ODNOSI NA STRATEGIJU ZAJEDNICE O RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje P.Z. br. 582

Dana 24. studenoga 2006. prihvaćena je primjena hitnog postupka (79 glasova "za", 2 "suzdržana").
Rasprava je zaključena 6. prosinca 2006.
Zakon je donesen 8. prosinca 2006. (103 glasa "za", 1 "suzdržan").

O ovoj točki dnevnog reda očitovali su se:

Vezane informacije: