5. saziv Hrvatskoga sabora (22.12.2003. - 11.1.2008.)

PRIJEDLOG ZAKONA O FINANCIRANJU POLITIČKIH STRANAKA, prvo čitanje, P.Z. br. 555

Rasprava je zaključena 23. studenoga 2006.
Dana 24. studenoga 2006. donesen je zaključak da se prihvaća Prijedlog zakona. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona (87 glasova "za", 4 "suzdržana").

Vezane informacije: