5. saziv Hrvatskoga sabora (22.12.2003. - 11.1.2008.)

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SPRJEČAVANJU SUKOBA INTERESA U OBNAŠANJU JAVNIH DUŽNOSTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 596

Dana 1. prosinca 2006. prihvaćena je primjena hitnog postupka (jednoglasno, 79 glasova "za").
Rasprava je zaključena 14. prosinca 2006.
Zakon je donesen 15. prosinca 2006. (80 glasova "za", 11 "protiv", 1 "suzdržan").

O ovoj točki dnevnog reda očitovali su se:

Vezane informacije: