5. saziv Hrvatskoga sabora (22.12.2003. - 11.1.2008.)

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O HRVATSKOM DRŽAVLJANSTVU - predlagatelj zastupnik Nikola Vuljanić, prvo čitanje, P.Z. br. 590

Rasprava je zaključena 16. veljače 2007.
Na 24. sjednici, 16. veljače 2007. donesen je zaključak da se ne prihvaća Prijedlog zakona (64 glasa "za", 38 "protiv", 4 "suzdržana").

O ovoj točki dnevnog reda očitovali su se:

Vezane informacije: