5. saziv Hrvatskoga sabora (22.12.2003. - 11.1.2008.)

IZVJEŠĆE O STANJU I RADU KAZNIONICA, ZATVORA I ODGOJNIH ZAVODA ZA 2005. GODINU

Rasprava je zaključena 2. veljače 2007.
Izvješće je prihvaćeno na 24. sjednici, 2. veljače 2007. (84 glasa "za", 3 "suzdržana").