5. saziv Hrvatskoga sabora (22.12.2003. - 11.1.2008.)

PRIJEDLOG ODLUKE O ODUZIMANJU STATUSA JAVNOG DOBRA U OPĆOJ UPORABI DIJELU ŽELJEZNIČKE INFRASTRUKTURE

Rasprava je zaključena 2. veljače 2007.
Odluka je donesena na 24. sjednici, 2. veljače 2007. (82 glasa "za", 2 "protiv", 1 "suzdržan").