5. saziv Hrvatskoga sabora (22.12.2003. - 11.1.2008.)

PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU MEMORANDUMA O FINANCIRANJU USUGLAŠENOG IZMEĐU EUROPSKE KOMISIJE I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE O DODJELI POMOĆI IZ INSTRUMENTA ZA PRETPRISTUPNU STRUKTURNU POLITIKU ZA SLJEDEĆU MJERU PRIPREMA LISTE PROJEKATA ZA INSTRUMENT ZA PRETPRISTUPNU POMOĆ /IPA/ U SEKTORU PROMETA U ZAGREBU, HRVATSKA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 622

Dana 2. veljače 2007. prihvaćena je primjena hitnog postupka (73 glasa "za", 4 "suzdržana").
Rasprava je zaključena 7. veljače 2007.
Zakon je donesen na 24. sjednici, 9. veljače 2007. (96 glasova "za", 1 "suzdržan").

Vezane informacije: