5. saziv Hrvatskoga sabora (22.12.2003. - 11.1.2008.)

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O IZBORU ZASTUPNIKA U HRVATSKI SABOR, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 624

Dana 2. veljače 2007. prihvaćena je primjena hitnog postupka (74 glasa "za", 7 "protiv", 6 "suzdržanih").
Rasprava je zaključena 8. veljače 2007.
Zakon je donesen na 24. sjednici, 9. veljače 2007. (86 glasova "za", 13 "protiv", 1 "suzdržan").

O ovoj točki dnevnog reda očitovali su se:

Vezane informacije: