5. saziv Hrvatskoga sabora (22.12.2003. - 11.1.2008.)

PRIJEDLOG PLANA USKLAĐIVANJA ZAKONODAVSTVA REPUBLIKE HRVATSKE S PRAVNOM STEČEVINOM EUROPSKE UNIJE ZA 2007. GODINU – DODATAK A NACIONALNOM PROGRAMU REPUBLIKE HRVATSKE ZA PRISTUPANJE EUROPSKOJ UNIJI – 2007. GODINA

Rasprava je zaključena 15. veljače 2007.
Plan usklađivanja je prihvaćen na 24. sjednici, 16. veljače 2007. (93 glasa "za", 13 "suzdržanih").