5. saziv Hrvatskoga sabora (22.12.2003. - 11.1.2008.)

PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O FINANCIRANJU IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I EUROPSKE KOMISIJE ZA PROGRAM POMOĆI EU NA PODRUČJU NUKLEARNE SIGURNOSTI U HRVATSKOJ ZA 2005. GODINU, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 634

Dana 21. ožujka 2007. prihvaćena je primjena hitnog postupka (jednoglasno, 77 glasova "za").
Rasprava je zaključena 22. ožujka 2007.
Zakon je donesen na 25. sjednici, 30. ožujka 2007. (94 glasa "za", 3 "suzdržana").

Vezane informacije: