5. saziv Hrvatskoga sabora (22.12.2003. - 11.1.2008.)

INTERPELACIJA O RADU VLADE NA PODRUČJU KORIŠTENJA PRETPRISTUPNIH FONDOVA EUROPSKE UNIJE - predlagatelji 21 zastupnik

Rasprava je zaključena 26. travnja 2007.
Na 25. sjednici, 27. travnja 2007. donesen je zaključak da se odbija Interpelacija (64 glasa "za", 25 "protiv", 7 "suzdržanih").

O ovoj točki dnevnog reda očitovali su se:

Vezane informacije: