5. saziv Hrvatskoga sabora (22.12.2003. - 11.1.2008.)

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O NADZORU DRŽAVNE GRANICE, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P. Z. E. br. 649;

Rasprava je zaključena 23. ožujka 2007.
Zakon je donesen na 25. sjednici, 30. ožujka 2007. (96 glasova "za", 3 "suzdržana").

O ovoj točki dnevnog reda očitovali su se: