5. saziv Hrvatskoga sabora (22.12.2003. - 11.1.2008.)

PRIJEDLOZI ODLUKA O RAZRJEŠENJU DIJELA DOSADAŠNJIH I O IMENOVANJU DIJELA NOVIH ČLANOVA NACIONALNOG VIJEĆA ZA VISOKO OBRAZOVANJE

Rasprava je zaključena 29. ožujka 2007.
Odluke su donesene na 25. sjednici, 30. ožujka 2007. (84 glasa "za", 1 "protiv", 7 "suzdržanih").