5. saziv Hrvatskoga sabora (22.12.2003. - 11.1.2008.)

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O LOKALNOJ I PODRUČNOJ /REGIONALNOJ/ SAMOUPRAVI, drugo čitanje, P. Z. br. 525

Rasprava je zaključena 16. svibnja 2007.
Na 25. sjednici, 18. svibnja 2007. donesen je zaključak da se Prijedlog zakona upućuje u treće čitanje. (97 glasova "za", 3 "suzdržana").

Vezane informacije: