5. saziv Hrvatskoga sabora (22.12.2003. - 11.1.2008.)

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O IZBORU ČLANOVA PREDSTAVNIČKIH TIJELA JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE /REGIONALNE/ SAMOUPRAVE, treće čitanje, P. Z. br. 428

Rasprava je zaključena 16. svibnja 2007.
Na 25. sjednici, 18. svibnja 2007. donesen je zaključak da se glasovanje provede istodobno s glasovanjem o Konačnom prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i Konačnom prijedlogu zakona o izborima općinskih načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada Zagreba. (94 glasa "za", 1 "protiv", 7 "suzdržanih").
Zakon je donesen na 27. sjednici 5. listopada 2007. (115 glasova "za", 3 "protiv")

Vezane informacije: