5. saziv Hrvatskoga sabora (22.12.2003. - 11.1.2008.)

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O HUMANITARNOM RAZMINIRANJU, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P. Z. br. 679

Dana 27. travnja 2007. prihvaćena je primjena hitnog postupka (92 glasa "za", 3 "suzdržana", 1 "protiv").
Rasprava je zaključena 24. svibnja 2007.
Zakon je donesen na 25. sjednici, 1. lipnja 2007. (98 glasova "za", 1 "suzdržan").

O ovoj točki dnevnog reda očitovali su se: