5. saziv Hrvatskoga sabora (22.12.2003. - 11.1.2008.)

PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU I IMENOVANJU DVA ČLANA UPRAVNOG ODBORA NACIONALNE ZAKLADE ZA ZNANOST, VISOKO ŠKOLSTVO I TEHNOLOGIJSKI RAZVOJ REPUBLIKE HRVATSKE

Rasprava je zaključena 1. lipnja 2007.
Odluka je donesena na 25. sjednici, 1. lipnja 2007. (93 glasa "za", 1 "suzdržan").