5. saziv Hrvatskoga sabora (22.12.2003. - 11.1.2008.)

PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU MEMORANDUMA O RAZUMIJEVANJU IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I EUROPSKE ZAJEDNICE O SUDJELOVANJU REPUBLIKE HRVATSKE U PROGRAMU KULTURA (OD 2007. DO 2013.), S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P. Z. br. 690

Dana 13. lipnja 2007. prihvaćena je primjena hitnog postupka (jednoglasno, 94 glasa "za").
Rasprava je zaključena 14. lipnja 2007.
Zakon je donesen na 26. sjednici, 15. lipnja 2007. (106 glasova "za", 1 "suzdržan").

O ovoj točki dnevnog reda očitovali su se:

Vezane informacije: