5. saziv Hrvatskoga sabora (22.12.2003. - 11.1.2008.)

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA – predlagatelj Klub zastupnika PGS-a, SBHS-a i MDS-a, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P. Z. br. 651

Dana 13. lipnja 2007. nije prihvaćena primjena hitnog postupka (28 "za", 67 glasova "protiv").
Rasprava je zaključena 5. srpnja 2007.
Na 26. sjednici, 6. srpnja 2007. donesen je zaključak da se ne prihvaća Prijedlog zakona (65 glasova "za", 24 "protiv", 3 "suzdržana").

O ovoj točki dnevnog reda očitovali su se:

Vezane informacije: