5. saziv Hrvatskoga sabora (22.12.2003. - 11.1.2008.)

IZVJEŠĆE O RADU VIJEĆA ZA POŠTANSKE USLUGE ZA 2006. GODINU – predlagatelj Vijeće za poštanske usluge

Rasprava je zaključena 20. lipnja 2007.
Izvješće je prihvaćeno na 26. sjednici, 21. lipnja 2007. (77 glasova "za", 2 "protiv", 3 "suzdržana").

O ovoj točki dnevnog reda očitovali su se: