5. saziv Hrvatskoga sabora (22.12.2003. - 11.1.2008.)

IZVJEŠĆE O RADU VIJEĆA HRT-a I PROVEDBI PROGRAMSKIH NAČELA I OBVEZA UTVRĐENIH ZAKONOM U PROGRAMIMA HR-a I HTV-a U RAZDOBLJU OD 20. RUJNA 2006. DO 3. RUJNA 2007. GODINE; b) IZVJEŠĆE RAVNATELJSTVA HRT-a O POSLOVANJU HRT-a ZA 2006. GODINU

Rasprava je zaključena 11. listopada 2007.
Izvješća su prihvaćena na 27. sjednici 12. listopada 2007. (127 glasova "za", 1 "protiv", 1 "suzdržan").