5. saziv Hrvatskoga sabora (22.12.2003. - 11.1.2008.)

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O PRAVIMA HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P. Z. br. 756

Dana 26. rujna 2007. prihvaćena je primjena hitnog postupka (78 glasova "za", 2 "suzdržana").
Rasprava je zaključena 27. rujna 2007.
Zakon je donesen na 27. sjednici 3. listopada 2007. (82 glasa "za", 4 "suzdržana").

O ovoj točki dnevnog reda očitovali su se:

Vezane informacije: