5. saziv Hrvatskoga sabora (22.12.2003. - 11.1.2008.)

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DRŽAVNIM SLUŽBENICIMA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P. Z. br. 750

Dana 26. rujna 2007. prihvaćena je primjena hitnog postupka (65 glasova "za", 5 "suzdržanih", 9 "protiv").
Rasprava je zaključena 27. rujna 2007.
Zakon je donesen na 27. sjednici 3. listopada 2007. (67 glasova "za", 21 "protiv", 10 "suzdržanih").

O ovoj točki dnevnog reda očitovali su se:

Vezane informacije: