5. saziv Hrvatskoga sabora (22.12.2003. - 11.1.2008.)

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O PODRUČJIMA ŽUPANIJA, GRADOVA I OPĆINA U REPUBLICI HRVATSKOJ, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA – predlagatelj zastupnik Zdravko Sočković, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P. Z. br. 787

Dana 3. listopada 2007. prihvaćena je primjena hitnog postupka (67 glasova "za", 45 "protiv").
Rasprava je zaključena 11. listopada 2007.
Zakon nije usvojen na 27. sjednici 12. listopada 2007. (71 glas "za", 54 "protiv", 4 "suzdržana").

O ovoj točki dnevnog reda očitovali su se: