6. saziv Hrvatskoga sabora (11.1.2008. - 22.12.2011.)

DAVANJE PRISEGE ZASTUPNIKA

Prisega je dana 11. siječnja 2008.