6. saziv Hrvatskoga sabora (11.1.2008. - 22.12.2011.)

PRIJEDLOG ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EZ) BR. 1907/2006 EUROPSKOGA PARLAMENTA I VIJEĆA EZ O REGISTRACIJI, EVALUACIJI, AUTORIZACIJI I OGRANIČAVANJU KEMIKALIJA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, prvo i drugo čitanje, P. Z. E. br. 34

Datum ulaska u proceduru:
Datum prihvaćanja hitnog postupka:
Datum otvaranja rasprave:
Datum zaključenja rasprave:
Datum izglasavanja:
25 April 2008

Rasprava je zaključena 24. travnja 2008.
Zakon je donesen na 4. sjednici, 25. travnja 2008. (117 glasova "za", 2 "suzdržana").

Vezane informacije: