6. saziv Hrvatskoga sabora (11.1.2008. - 22.12.2011.)

PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU MNOGOSTRANOG SPORAZUMA IZMEĐU EZ I NJEZINIH DRŽAVA ČLANICA, REPUBLIKE ALBANIJE, BOSNE I HERCEGOVINE, REPUBLIKE BUGARSKE, REPUBLIKE HRVATSKE, BIVŠE JUGOSLAVENSKE REPUBLIKE MAKEDONIJE, REPUBLIKE ISLAND, REPUBLIKE CRNE GORE, KRALJEVINE NORVEŠKE, RUMUNJSKE, REPUBLIKE SRBIJE I MISIJE PRIVREMENE UPRAVE UJEDINJENIH NARODA NA KOSOVU O USPOSTAVI EUROPSKOG ZAJEDNIČKOG ZRAČNOG PROSTORA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P. Z. E. br. 77

Datum ulaska u proceduru:
Datum prihvaćanja hitnog postupka:
Datum otvaranja rasprave:
Datum zaključenja rasprave:
Datum izglasavanja:
21 May 2008

Rasprava je zaključena 20. svibnja 2008.
Zakon je donesen na 4. sjednici 21. svibnja 2008. (jednoglasno, 110 glasova "za").

Vezane informacije: