6. saziv Hrvatskoga sabora (11.1.2008. - 22.12.2011.)

INTERPELACIJA O RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE U VEZI S ULOGOM VLADE REPUBLIKE HRVATSKE U PROVOĐENJU ZAKONA I OSTVARIVANJU VLADAVINE PRAVA TE ZAŠTITOM LJUDSKIH PRAVA I DOSTOJANSTVA ČOVJEKA, KAO NAJVIŠIH VREDNOTA USTAVNOG PORETKA REPUBLIKE HRVATSKE -podnositelji: članovi Kluba zastupnika SDP-a

Datum zaključenja rasprave:
Rasprava je zaključena 11. srpnja 2008.
Na 5. sjednici, 15. srpnja 2008. donesen je zaključak da se odbija Interpelacija (79 glasova "za", 45 "protiv", 2 "suzdržana").

Vezane informacije: