6. saziv Hrvatskoga sabora (11.1.2008. - 22.12.2011.)

PRIJEDLOG ZAKONA O POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU, prvo čitanje, P.Z. br. 124

Datum zaključenja rasprave:
Rasprava je zaključena 14. srpnja 2008.
Dana 15. srpnja 2008., na 5. sjednici donesen je zaključak da se prihvaća Prijedlog zakona. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona (121 glas "za", 4 "protiv", 6 "suzdržanih").

Vezane informacije: