6. saziv Hrvatskoga sabora (11.1.2008. - 22.12.2011.)

POSLOVNIK PRAVOBRANITELJA ZA OSOBE S INVALIDITETOM - predlagateljica Pravobraniteljica za osobe s invaliditetom

Datum zaključenja rasprave:
Rasprava je zaključena 14. srpnja 2008.
Poslovnik je potvrđen na 5. sjednici, 15. srpnja 2008. (107 glasova "za", 9 "suzdržanih").