6. saziv Hrvatskoga sabora (11.1.2008. - 22.12.2011.)

PRIJEDLOG ODLUKE O DOPUNI POSLOVNIKA HRVATSKOGA SABORA - predlagatelj Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav

Datum zaključenja rasprave:
Rasprava je zaključena 14. srpnja 2008.
Odluka je donesena na 5. sjednici, 15. srpnja 2008. (117 glasova "za", 2 "suzdržana").