6. saziv Hrvatskoga sabora (11.1.2008. - 22.12.2011.)

PRIJEDLOG ZAKONA O SKLADIŠNICI ZA ŽITARICE I INDUSTRIJSKO BILJE, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA - predlagatelj Klub zastupnika HSS-a i Klub zastupnika HDZ-a, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P. Z. br. 137

Datum ulaska u proceduru:
Datum prihvaćanja hitnog postupka:
Datum otvaranja rasprave:
Datum zaključenja rasprave:
Datum izglasavanja:
19 September 2008

Dana 9. srpnja 2008. prihvaćena je primjena hitnog postupka (117 glasova "za", 1 "protiv").
Rasprava je zaključena 19. rujna 2008.
Dana 19. rujna 2008. na prijedlog Vlade RH i radnih tijela, te uz suglasnost predlagatelja Prijedlog zakona upućen je u redovitu proceduru.
Dana 19. rujna 2008. na 6. sjednici donesen je zaključak da se prihvaća Prijedlog zakona. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona (98 glasova "za", 1 "suzdržan").

O ovoj točki dnevnog reda očitovali su se:

Vezane informacije: