6. saziv Hrvatskoga sabora (11.1.2008. - 22.12.2011.)

PRIJEDLOG ODLUKE O SUDJELOVANJU ORUŽANIH SNAGA REPUBLIKE HRVATSKE U MIROVNOJ OPERACIJI NATO-a NA KOSOVU (KFOR) - predlagatelj Vlada RH

Datum zaključenja rasprave:
Rasprava je zaključena 14. srpnja 2008.
Odluka je donesena na 5. sjednici, 15. srpnja 2008. (120 glasova "za", 6 "suzdržanih").

O ovoj točki dnevnog reda očitovali su se:

Vezane informacije: