6. saziv Hrvatskoga sabora (11.1.2008. - 22.12.2011.)

PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU KONVENCIJE VIJEĆA EUROPE O PRANJU, TRAGANJU, PRIVREMENOM ODUZIMANJU I ODUZIMANJU PRIHODA STEČENOGA KAZNENIM DJELOM I O FINANCIRANJU TERORIZMA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P. Z. E. br. 132

Datum zaključenja rasprave:
Rasprava je zaključena 14. srpnja 2008.
Zakon je donesen na 5. sjednici 15. srpnja 2008. (jednoglasno, 131 glas "za").

Vezane informacije: