6. saziv Hrvatskoga sabora (11.1.2008. - 22.12.2011.)

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O STRANCIMA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P. Z. br. 138

Datum zaključenja rasprave:
Dana 14. srpnja 2008. prihvaćena je primjena hitnog postupka (jednoglasno, 93 glasa "za").
Dana 14. srpnja 2008. prijedlog zakona je, na prijedlog predlagatelja, upućen u redovnu proceduru.
Rasprava je zaključena 14. srpnja 2008.
Dana 15. srpnja 2008., na 5. sjednici donesen je zaključak da se prihvaća Prijedlog zakona. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona (128 glasova "za", 1 "suzdržan").

Vezane informacije: