6. saziv Hrvatskoga sabora (11.1.2008. - 22.12.2011.)

PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE CRNE GORE O SURADNJI U ZAŠTITI OD PRIRODNIH I CIVILIZACIJSKIH KATASTROFA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.br. 147

Datum ulaska u proceduru:
Datum prihvaćanja hitnog postupka:
Datum otvaranja rasprave:
Datum zaključenja rasprave:
Datum izglasavanja:
26 September 2008

Dana 17. rujna 2008. prihvaćena je primjena hitnog postupka (123 glasa "za", 1 "suzdržan").
Rasprava je zaključena 25. rujna 2008.
Zakon je donesen na 6. sjednici 26. rujna 2008. (101 glas "za", 2 "suzdržana").

Vezane informacije: