6. saziv Hrvatskoga sabora (11.1.2008. - 22.12.2011.)

PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU ČLANOVA ODBORA ZA RATNE VETERANE HRVATSKOGA SABORA

Datum ulaska u proceduru:
Datum otvaranja rasprave:
Datum zaključenja rasprave:
Datum izglasavanja:
19 September 2008

Odluka je donesena na 6. sjednici 19. rujna 2008. (92 glasa "za", 7 "suzdržanih")