6. saziv Hrvatskoga sabora (11.1.2008. - 22.12.2011.)

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VLASNIŠTVU I DRUGIM STVARNIM PRAVIMA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P. Z. E. br. 210

Datum zaključenja rasprave:
Rasprava je zaključena 4. prosinca 2008.
Zakon je donesen na 7. sjednici 5. prosinca 2008. (93 glasa "za", 8 "protiv", 1 "suzdržan").

Vezane informacije: