6. saziv Hrvatskoga sabora (11.1.2008. - 22.12.2011.)

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O UDŽBENICIMA ZA OSNOVNU I SREDNJU ŠKOLU, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P. Z. br. 194

Datum zaključenja rasprave:
Dana 28. studenoga 2008. prihvaćena je primjena hitnog postupka (72 glasa "za", 39 "protiv", 3 "suzdržana").
Rasprava je zaključena 11. prosinca 2008.
Zakon je donesen na 7. sjednici 15. prosinca 2008. (75 glasova "za", 1 "protiv", 32 "suzdržana").

Vezane informacije: