6. saziv Hrvatskoga sabora (11.1.2008. - 22.12.2011.)

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DOBROVOLJNOM ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 228

Datum zaključenja rasprave:
Dana 9. prosinca 2008. prihvaćena je primjena hitnog postupka (68 glasova "za", 24 "protiv").
Rasprava je zaključena 12. prosinca 2008.
Zakon je donesen na 7. sjednici 15. prosinca 2008. (80 glasova "za", 36 "protiv", 2 "suzdržana").

O ovoj točki dnevnog reda očitovali su se:

Vezane informacije: