6. saziv Hrvatskoga sabora (11.1.2008. - 22.12.2011.)

PRIJEDLOG ZAKONA O UČINKOVITOM KORIŠTENJU ENERGIJE U NEPOSREDNOJ POTROŠNJI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA , hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P. Z. E. br. 222

Datum zaključenja rasprave:
Rasprava je zaključena 12. prosinca 2008.
Zakon je donesen na 7. sjednici 15. prosinca 2008. (104 glasa "za", 2 "suzdržana").

Vezane informacije: