9. saziv Hrvatskoga sabora (14.10.2016.)

PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU KONVENCIJE VIJEĆA EUROPE O SPREČAVANJU I BORBI PROTIV NASILJA NAD ŽENAMA I NASILJA U OBITELJI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 105 - predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a

Datum ulaska u proceduru:
Datum prihvaćanja hitnog postupka:
Datum povlačenja iz procedure:

Dana 10. ožujka 2017. na 3. sjednici prihvaćena je primjena hitnog postupka.
Dana 19. travnja 2018. predlagatelj je povukao Prijedlog zakona iz procedure.

O ovoj točki dnevnog reda očitovali su se: