9. saziv Hrvatskoga sabora (14.10.2016.)

PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU PRIVREMENOG SPORAZUMA S CILJEM SKLAPANJA SPORAZUMA O GOSPODARSKOM PARTNERSTVU IZMEĐU EUROPSKE ZAJEDNICE I NJEZINIH DRŽAVA ČLANICA S JEDNE STRANE I STRANKE SREDNJA AFRIKA S DRUGE STRANE, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 134 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske

Datum ulaska u proceduru:
Datum prihvaćanja hitnog postupka:
Datum otvaranja rasprave:
Datum zaključenja rasprave:
Datum izglasavanja:
30 June 2017

Rasprava je zaključena 29. lipnja 2017.
Zakon je donesen na 4. sjednici 30. lipnja 2017. (jednoglasno, 121 glas "za").

O ovoj točki dnevnog reda očitovali su se: