9. saziv Hrvatskoga sabora (14.10.2016.)

PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU PREDSJEDNIKA HRVATSKOGA SABORA - predlagatelji: 79 zastupnika u Hrvatskome saboru

Datum ulaska u proceduru: